Nyheder
Viden

Hvorfor er det klokken, der bestemmer behovet for lys?

Trafikken bliver særlig tæt i tidsrummet fra ca. 07.00 – 09.00 og igen om eftermiddagen i perioden 15.00 – 17.00.

Det meste af den danske vejbelysning sikrer heldigvis optimal belysning i de tidsrum, hvor trafikken er tæt. Men hvorfor lyser det med samme høje effekt både lørdag og søndag, når trafikmængden må antages at være mindre i de samme tidsintervaller? Eller kan vi med baggrund i klokken samtidig konkludere, at der på intet tidspunkt uden for disse tidsrum vil opleves tæt trafik? Det kan vi naturligvis ikke automatisk konkludere.

Tværtimod kan vi konstatere, at rigtig meget af den netop moderniserede vejbelysning i de danske kommuner ikke lyser,  på baggrund af det faktiske behov for lys, men ud fra, hvornår man tror, at der er et behov.

Vi lever i en foranderlig tid, hvor fremtidig byudvikling, byfester, koncertarrangementer, sportsbegivenheder m.v. potentielt øger trafikken og dermed behovet for en sikker trafikafvikling – også uden for de angivne tidsrum. Der kan også argumenteres for, at det af sikkerhedsmæssige årsager måske er endnu vigtigere med korrekt belysning på netop disse tidspunkter, da det er sandsynligt, at en stor del af færdslen foretages af personer, som ikke normalt færdes på strækningen.

Vægter økonomi over sikkerhed?

Teknologien til behovsstyret lys er til stede. Ved behovsstyret lys forstås en automatisk regulering af lysniveauet på baggrund af den faktiske trafikintensitet på det pågældende tidspunkt. Løsningen er billig at implementere, hvis kommunen allerede har implementeret individuel lysstyring af de enkelte armaturer.

Individuel lysstyring af de enkelte armaturer kan være selvfinansierende i form af energi- og driftsbesparelser set over anlæggets levetid. Alligevel ser vi fortsat kommuner, som prioriterer at bruge ekstra anlægskroner til vejbelysning på design fremfor funktionalitet. Designet er vigtigt, da vejbelysningsarmaturet præger det offentlige rum i mange år fremover.

Men pointen er, at det ikke burde være et ”enten eller” – men i stedet et ”både og”. Især med tanke på at drifts- og energibesparelserne over tid kan finansiere implementeringen samtidig med, at man på indfaldsveje og ringveje kan øge fremkommeligheden på trafikveje ved at tilpasse belysningen til det faktiske behov her og nu.

Vejbelysning reducerer antallet af uheld og øger fremkommeligheden

Der findes undersøgelser, som viser, at vejbelysning reducerer antallet af uheld og øger fremkommeligheden. Det er særligt vigtigt at få afviklet trafikken sikkert i netop de mest travle perioder. Det er nu teknisk muligt – og må samtidig anses som et billigt alternativ til at øge fremkommeligheden ved øget trafik uden for de traditionelle myldretidstimer. Eksempelvis i forbindelse med omkørsler ved uheld på motorvej, sportsbegivenheder, koncertarrangementer og lignende.

Hvorfor er det ikke sket?

Her må vi desværre konstatere, at implementering af nye teknologier ikke er problemfrit. Vi befinder os fortsat på et umodent marked, hvor nye innovative leverandører fortsat har vanskeligt ved at skalere deres løsninger. 

Derudover ligger det ikke altid til hverken branchen, rådgivere eller den typiske vejingeniør at gå forrest som ”first-mover” inden for nye og ikke helt gennemtestede teknologier.

Sørg for fremtidssikring af jeres belysning, når I moderniserer

Det er dog værd at huske, at vejbelysning, som bygges eller udskiftes i år, må forventes at have en levetid på op til 25 år, hvorfor man som minimum bør sørge for, at man ikke afskriver sig for muligheden for en senere implementering. 

Sørg derfor som minimum for at sikre, at armaturets driver kan tilgås via eksterne kabler i masten eller via udvendig sokkel på armaturet. På den måde kan fremtidige energibesparelser stadig opnås samtidig med, at sikkerheden og fremkommeligheden øges – også på de tidspunkter, som ikke på forhånd var forudbestemt i tidsintervallet.

Lysstyring

Individuel lysstyring med Andel Lumen CityLinx

Intelligent lysstyring kan – udover at give energibesparelser – også øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden ved at sørge for at belysningen på alle tider af døgnet optimeres til det faktiske behov.

Tag en snak med os om, og hør mere.

Kontakt os

Kontakt os for et uforpligtende møde, udfyld formularen og vi kontakter dig:

Ved indsendelse accepterer du at vi må bruge dine indsendte data, til at kontakte dig.