Fjernaflæsning for forsyninger

Skab overblik og indsigt
med målerdata

Bjørn Grubbe Rasmussen

Product Manager
50 69 33 96

Bjørn Grubbe Rasmussen

Product Manager
50 69 33 96

Andel Lumen Notitia er et åbent, modulært og fleksibelt fjernaflæsningssystem, der kan tilpasses netop jeres behov.

Med Andel Lumen Notitia kan I opsamle, fortolke og visualisere forsyningsdata fra vand- og varmemålere. Systemet sørger ikke alene for, at I lever op til fremtidige teknologiske og lovmæssige krav, I kan samtidigt frigive ressourcer og fokusere kræfterne på det, I er gode til.

Systemet er opdelt i produktmoduler, der leveres som services. Det betyder, at I som forsyningsvirksomhed kan vælge et system, der passer til jeres forretningsbehov. Vi servicerer og drifter jeres tilvalgte produktmoduler lige fra opsamlingsudstyr til dataplatform.

Andel Lumen Notitia er udviklet til at skabe værdi og bygger på Andel Lumens mangeårige erfaringer med at få teknologi og infrastruktur til at hænge sammen.

Produktmoduler

Andel Lumen Notitia sikrer, at I opfylder eksisterende og fremtidige teknologiske og lovmæssige krav. Systemet hjælper med at generere viden fra forsyningsdata og frigive ressourcer til at udnytte den viden og levere en god service til forbrugerne.

Systemet er modulært opbygget, så I får netop den løsning, I har brug for. Det er uanset, om I blot ønsker data leveret digitalt, eller om I går med den fulde løsning med digitalt overblik, alarmer og forbrugeradgang. Vi leverer den valgte løsning som en totalleverance, så I blot kan fokusere på at drive forsyningen og levere den bedst mulige service til forbrugeren.

DataIndsamling & DataLeverance

Vi håndterer leverancen og udstiller data efter aftale, mens data forbliver i jeres ejerskab. Med en fleksibel hardwareportefølge sikrer vi dataindsamling fra alle jeres målerpositioner.

DataDekryptering & DataFortolkning

Vi gør data forståelige og let tilgængelige, så I får overblik og et optimalt udgangspunkt for at skabe værdi for forbrugeren.

DataIntegrationer

Vi integrerer åbent med de services, I allerede benytter. I kan derfor anvende Jeres eksisterende betalingssystem med den data vi indsamler for Jer. Vi sikrer, at data er korrekte og tilgængelige.

DataServices

Med overblik og indsigt kan I optimere drift og forsyning og skabe værdi for forbrugeren - Jeres slutkunde.

DataIndsamling & DataLeverance

Andel Lumen Notitia kan indsamle data fra alle OMS-målere. Vores primære fokus er målere, der kommunikerer via wM-BUS, som er den absolut mest udbredte målertype i Danmark i dag.

Systemet er ikke tilknyttet bestemte målerproducenter. Vi kan hjemtage jeres data, uanset hvilken målerproducent I har implementeret i jeres netværk. DataLeverance dækker 100% af forsyningens målere gennem en fleksibel gateway løsning. Vi leverer fleksibilitet på hyppigheden af data i form af en Service-Level Agreement (SLA). Den sikrer jer den aftalte ydelse på de aftalte vilkår.

Data leveres altid digitalt direkte til jer gennem API. Det betyder, at I altid ejer data.

DataDekryptering & DataFortolkning

Alle data er krypteret, når de transmitteres fra jeres målere. Vi tilbyder at dekryptere og fortolke jeres opsamlede data, så I kan udnytte data direkte til at skabe overblik og indsigt i driften og forsyningsnettet.

Vi har et højt sikkerhedsniveau, når vi håndterer krypteringsnøgler, og vi sikrer klare aftaler om brugen, opdatering og eventul returnering af uanvendte eller udløbne nøglefiler.

Vores avancerede fortolker kan læse alle OMS-datagrammer og udstille data sikkert via API for yderligere analyse i jeres egne værktøjer eller i Andel Lumen Notitias DataService-modul.

DataIntegration

Andel Lumen Notitia er bygget til integrationer. Produktet er designet til at integrere med de løsninger I benytter i forvejen, ex. afregning eller lignende services.

Via vores API til både krypterede og evt. fortolkede data er det nemt og sikkert at bygge integrationer så Jeres data kan skabe værdi på tværs af Jeres organisation – hvadenten i bygger integrationerne selv, eller lader os levere dem som en del af totalleverancen.

DataServices

Med DataServices kan vi give jer et komplet overblik over data fra jeres forsyningsnet.

Andel Lumen DataService platform giver jer mulighed for at reagere og træffe hurtige beslutninger på et solidt datagrundlag. Samtidigt kan I give forbrugeren overblik og mulighed for at agere på eget forbrug gennem et modul, der er målrettet slutbrugeren.

Dataejerskab & sikkerhed

Alle forsyningsdata er jeres. Det er helt afgørende for os at understrege. I kan altid hente jeres data ned og gemme dem lokalt. Som totalleverandør hjælper vi også gerne med en migration til en alternativ løsning efter behov.

Vi arbejder under en fælles databehandleraftale med jer som dataejer og Andel Lumen som databehandler. Det sikrer jer tryghed i proces og samarbejde til enhver tid.

Bliv inspireret af vores kunders løsninger:

Kontakt os

Andel Lumen

Vi elsker lys - men vi er meget mere end det

Vi er knap 100 specialister, der får infrastrukturen til at hænge sammen i en hverdag, hvor interesser og mennesker mødes.