Lysstyring

Skab værdi med moderne
kontrol af gadelyset

Andel Lumen CityLinx er et fleksibelt og skalerbart kontrolsystem til styring af gadelys. Systemet kan styre en bred palette af andre sensorer i byrummet, og sammenkoble data, der giver værdifuld indsigt.

Andel Lumen CityLinx byder på et væld af funktionaliteter til styring af gadelyset og andre intelligente løsninger i byrummet. Få det fulde overblik over integrationer, løsninger og systemets muligheder i brochuren.

Giver indsigt og kontrol

Andel Lumen CityLinx er et next generation control management system. Det leverer indsigt i og giver mulighed for at styre alt fra gadelamper til skraldespande med sensorer, vandstandsmålere, miljøsensorer og meget mere.

Kun fantasien sætter grænser for de user cases, der kan skabes, visualiseres, styres og overvåges.

Åbent og transparent

Softwaren er er bygget på åbne standarder og har en transparent arkitektur. Det er åbent for input og output af data gennem veldefinerede og standardiserede API’er (Application Programming Interfaces). 

Det kan derfor skabe værdifuld sammenhæng mellem byens mange datainput på en nem og overskuelig måde.

Fremtidssikret

Systemet understøtter alle enheder og sensorer der er åbne, og har et defineret og velbeskrevet API til at skabe forbindelsen mellem enheden og Andel Lumen CityLinx.

Vi eller vores partnere hjælper jer gerne med at udvikle integrationer til jeres åbne enheder.

AVANCERET LYSSTYRING

Styr lyset dynamisk

Andel Lumen CityLinx er bygget op omkring styring af gadelys. Styring af gadelys er en kompleks affære, der kræver tovejs kommunikation mellem styringssoftware og enhederne, der er monteret i byrummet. 

Alle enheder, der er forbundet til systemet kan monitoreres fra dit personligt tilpassede dashboard.

Styringen af de enkelte armaturer kan foregå direkte eller i foruddefinerede grupperinger, således at der altid kan skabes den rette belysning for borgerne i byrummet.

Individuel brugertilpasning

Systemet modtager data fra armaturer og tændskabe om f.eks. forbrug og fejl – eller andre værdifulde data. Disse data kan overvåges og danne grundlag for alarmer til relevante kolleger i organisationen.

Systemet understøtter et dybt og definerbart brugerhierarki, som kan tilpasses jeres behov. Det er nemt at opsætte brugerprofiler til forskellige scenarier internt i afdelingen eller virksomheden. Det er også muligt at sikre, at kun de rette kolleger har adgang til relevant information.

Mange leverandører er allerede integreret i Andel Lumen CityLinx

Antallet af leverandører der er understøttet i Andel Lumen CityLinx er allerede omfattende, og vokser måned for måned.

I Andel Lumen bistår vi gerne med at få integreret både nyt og eksisterende hardware således, at der kan skabes synergi gennem et samlet overblik over alle jeres sensorer og enheder, nye som gamle.

Behold ejerskab af data

Andel Lumen CityLinx monitorerer, visualiserer og analyserer de data, systemet fødes med. Helt uden at overtage ejerskabet over data.

Softwaren er åbent for både import og eksport af data, og I står således ikke i en situation, hvor I låses til softwaren fremover. 

Variabel belysning

Med den rette teknologi i de enkelte armaturer kan lysstyrken og tændtider sættes individuelt fra armatur til armatur.

Nem rapportering

Andel Lumen CityLinx kan danne rapporteringer på tværs af alt den data, der indsamles. Når rapporteringen er opsat, klarer systemet resten og leverer rapporter i fastsat interval.

Alarmer

Modtag alarmer ved kritiske hændelser. Andel Lumen CityLinx understøtter alarmer for alle typer data, der er lagret i systemet. Alarmer kan konfigureres på brugerniveau.

Funktionaliteter

Værdifulde nøglefunktioner

Andel Lumen CityLinx er skabt til at styre byens belysning, tilknytte sensorer og omsætte data til beslutningsgrundlag.

Med den rette åbne hardware kan du og dine medarbejdere på brugerniveau drage nytte af nøglefunktioner som; 

  • Overblik over alle lyspunkter og øvrige sensorer, der er tilknyttet systemet
  • Real-time kontrol af kompatible lyspunkter 
  • Avanceret alarm og statusfunktion, der kan konfigureres efter jeres ønsker
  • Afrapportering på energiforbrug med sammenligning til baseline for belysningsscenarie uden dæmpning
  • Avanceret brugerhierarki
  • Avanceret styring af kalender og kontrolprogram
  • Mulighed for hændelsesbaserede kontrolprogrammer, der reagerer på tredjeparts datainput
  • Dataanalyse på tværs af datasæt
  • Avanceret rapporteringsfunktionalitet til udvikling og kørsel af brugerdefinerede rapporter

Tryghed omkring data

Dine data er i sikkerhed hos Andel Lumen. Alle vores systemer er hostet i EU og omfattet af vores politikker indenfor GDPR og datasikkerhed.

Andel Lumen CityLinx er udviklet i samarbejde med en europæisk softwareleverandør.

Åbne løsninger

Alle vores løsninger er åbne. 

Det gør det muligt at integrere dem med eksisterende systemer

End-to-end løsninger

Vi sikrer, at vores løsninger skaber værdi fra start til slut. 

Vores mangeårige erfaring sikrer, at dit projekt implementeres korrekt og til tiden.

Frit tilgængelige og værdifulde data

Al data, der indsamles i vores løsninger forbliver i kundens ejerskab. 

Det er gennem brugen af de indsamlede data, at vores løsninger skaber værdi.

Rådgivere inden for belysning

Biljana Stanisavic

Key Account Manager
30344751

Biljana Stanisavic

Key Account Manager
30344751

Ole Brochstedt Jakobsen

Contract & Relationship Manager
40 11 74 53

Ole Brochstedt Jakobsen

Contract & Relationship Manager
40 11 74 53
Andel Lumen

Vi elsker lys - men vi er meget mere end det

Vi er knap 100 specialister, der får infrastrukturen til at hænge sammen i en hverdag, hvor interesser og mennesker mødes.