Nyheder
Nyetablering

Nyetablering af
vejbelysning

Daniel Fogh

Contract & Relationship Manager
21 44 25 22

Daniel Fogh

Contract & Relationship Manager
21 44 25 22

I planlægning af ny gadebelysning er det godt at tænke bredt og langsigtet. Det gælder om at skabe veldesignede, funktionelle løsninger, som også er nemme at drifte og vedligeholde.

“Økonomiske og tekniske overvejelser spiller en vigtig rolle ved etablering af ny vejbelysning. Men vi må ikke undervurdere design og æstetik, der er afgørende for værdiskabelsen.”

Daniel Fogh, Contract & Relationship Manager, Andel Lumen.

Totalentreprise eller fagentreprise?

I dag bliver mange gadebelysningsanlæg planlagt og udført som led i totalentrepriser. Det kan skabe risiko for at overse vigtige synergier.

Vi planlægger, projekterer, drifter og vedligeholder store lysanlæg for en lang række kommuner. Så vi kender behovene hele vejen rundt. Vores anbefaling er at skille gadebelysning ud i egne planlægningsspor, som gør det nemmere at finde de bedste løsninger.

Vejbelysning i nye udstykninger

Vi hjælper også private virksomheder med planlægning og projektering af vejbelysning. F.eks. typehusfirmaer, der udstykker nye boligområder.

Vi kan blandt andet fungere som et effektivt bindeled til den pågældende kommune, så projekterne afvikles uden problemer og til tiden.

Vi kan også bistå den kommende bolig- eller grundejerforening med alt, der har med områdets belysning at gøre, herunder den fremtidige drift og vedligehold.

Harmoni frem for knopskydning

Ensartet og velfungerende gadebelysning styrker fællesskabet og borgernes følelse af tryghed. Er bybilledet derimod præget af stor variation – f.eks. i farvetemperaturer, lyskvalitet og meget forskellige designvalg – svækkes denne effekt.

Vi ser vurdering af belysningsplaner og eksisterende lysanlæg som en obligatorisk del af processen.

Tilpasning af eksisterede armaturdesigns

Som en af landets største entreprenører inden for gadebelysning har vi gode relationer til både danske og internationale lysproducenter. Det har i flere sammenhænge ført til produktion af unikke varianter af kendte armaturer.

Har I særlige behov, varetager vi gerne opgaven at drøfte mulige løsninger med en eller flere producenter.

Specialister i driftssikre installationer

Elinstallationer til gade- og signalbelysning er en krævende disciplin. Både fordi de strækker sig over store områder, og fordi de skal kunne modstå alt fra skybrud til hærværk. Vi ser til tider eksempler på nye anlæg med kostbare fejl, som let kunne være undgået. F.eks. i relation til graveskader, kabeldimensionering og (fra)valg af styringssystemer.

Da vi er en del af Andel-koncernen, som har over 100 års erfaring med elforsyning, er smidig etablering af driftsikre installationer en af vores kernekompetencer.

Rådgivere inden for belysning

Ole Brochstedt Jakobsen

Contract & Relationship Manager
40 11 74 53

Ole Brochstedt Jakobsen

Contract & Relationship Manager
40 11 74 53
Andel Lumen

Vi elsker lys - men vi er meget mere end det

Vi er knap 100 specialister, der får infrastrukturen til at hænge sammen i en hverdag, hvor interesser og mennesker mødes.

Kontakt os

Kontakt os for et uforpligtende møde, udfyld formularen og vi kontakter dig:

Ved indsendelse accepterer du at vi må bruge dine indsendte data, til at kontakte dig.