Smart City Platform

Smart City platform

Daniel Fogh

Contract & Relationship Manager
21 44 25 22

Daniel Fogh

Contract & Relationship Manager
21 44 25 22

Med overblik over byrummets data kan kommunen optimere sine processer, skabe bedre beslutningsgrundlag og reducere klimabelastningen. Andel Lumen CityLinx er Smart City Platformen, der understøtter dette, og som samtidig er ideel til styring af gadelyset.

Få overblik over byens data

Smart City er en fælles betegnelse for digitalisering af samfundets infrastruktur ved brug af IoT-devices (Internet of Things-devices). IoT-devices er sensorer og styringsenheder, der anvendes til at indsamle data fra byens rum. Data samles i en Smart City Platform, som giver overblik over data, videreformidler disse til relevante anvendelser og iværksætter handlinger ud fra regler, som brugeren selv konfigurerer. En Smart City Platform kaldes også et kontrolsystem eller CMS (”control management system).

Andel Lumen CityLinx er et Next Generation Control Management System. Det leverer indsigt i og giver mulighed for at styre alt fra gadelamper til skraldespande med sensorer, vandstandsmålere, miljøsensorer og meget mere. Systemet er nærmere beskrevet under ydelsen Lysstyring.

Start med begyndelsen

Begrebet Smart City har efterhånden været anvendt i en årrække. Undervejs er det blevet anvendt til snart sagt enhver anvendelse af IT i relation til aktiviteter i byrummet. Det har bidraget til forvirring og gjort det vanskeligt at fokusere på relevante projekter.

Andel Lumen fokuserer på indsamling af byens data og identifikation af handlinger ud fra dette. Data skal alene indsamles, hvis de har en værdi. Derfor starter Andel Lumens konsulenter med begyndelsen, når vi indleder dialog med vores kunder om Smart City: Hvilke udfordringer ser jeres repræsentanter i kommunen, når I forvalter byens rum? Hvilke handlingsmuligheder kan vi finde sammen? Er teknologi i det hele taget svaret på udfordringerne, eller skal vi gå andre veje?

Skab synergi

Den indledende dialog vil ofte – ud over at identificere behov for nye løsninger – omhandle eksisterende løsninger hos kunden. Løsninger, som måske har været opsat som en test, men som har vist sig kompliceret at videreføre. Et eksempel kunne være en stand-alone affaldsløsning, hvor man er bekymret for, om man kommer i lommen på en bestemt leverandør, fordi kun deres udstyr kan anvendes til løsningen. Andel Lumen hjælper med at skabe overblik over eksisterende og fremtidige løsninger og giver bud på en vej til at øge værdien af data på tværs af kommunens forvaltninger.

Andel Lumen holder styr på teknologien

Som kunde kan du vide dig sikker på, at du får en stabil leverance af data samt overblik over, hvordan I optimerer jeres processer, sikrer den rette viden til beslutningstagerne og dermed i sidste ende reducerer klimabelastningen. I Andel Lumen har vi mange års erfaring med at etablere og drive de underliggende systemer. Vi sikrer os, at vi forstår dine præferencer og indgår de nødvendige aftaler med komponentleverandører, systemleverandører og leverandører af netværksservices. Vores kompetente specialister sørger for, at det hele samles til netop den løsning, som imødekommer jeres behov. Hvis I har eksisterende samarbejdspartnere, som vi skal integrere til, håndterer vi også det.

Lad os give en demonstration

Det kan være vanskeligt at forestille sig, hvordan teknologien virker i praksis for at opnå bedre overblik, bedre processer og bedre beslutningsgrundlag. Andel Lumen tilbyder at demonstrere, hvordan teknologien kan se ud i praksis ved anvendelse af Andel Lumen CityLinx. Det kan give god inspiration til den videre dialog og gøre begreberne mindre abstrakte.

Rådgivere inden for belysning

Morten Gjølstad Kristensen

Business Development Manager
21 26 76 52

Morten Gjølstad Kristensen

Business Development Manager
21 26 76 52

Ole Brochstedt Jakobsen

Contract & Relationship Manager
40 11 74 53

Ole Brochstedt Jakobsen

Contract & Relationship Manager
40 11 74 53
Andel Lumen

Vi elsker lys - men vi er meget mere end det

Vi er knap 100 specialister, der får infrastrukturen til at hænge sammen i en hverdag, hvor interesser og mennesker mødes.