Nyheder

Privatlivspolitik

Dataansvarlige

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Andel Lumen
CVR- nr. 25784510
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Baggrund

I denne persondatapolitik kan du læse om hvordan Andel Lumen behandler dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside andellumen.dk.

Denne persondatapolitik har til opgave at informere dig om behandling af dine personoplysninger, herunder indsamling, anvendelse og beskyttelse. Andel Lumen behandler dine personoplysninger i henhold til gældende persondataretlige regler.

Formål med behandling af dine personoplysninger

Vi ønsker at give dig den bedst mulige service, og indsamler derfor personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside andellumen.dk, for at få et større kendskab til dig som kunde, med henblik på forbedring af produkter, tjenester og teknologier. Andel Lumen behandler personoplysninger til markedsføringsrelaterede aktiviteter, når du har afgivet udtrykkeligt samtykke hertil.

Andel Lumen behandler desuden personoplysninger, hvis du kontakter os via kontaktoplysningerne på andellumen.dk. Disse personoplysninger behandles for at kunne besvare din henvendelse.

Hvilke personoplysninger behandler Andel Lumen

Når du besøger andellumen.dk, behandler Andel Lumen oplysninger om din færden.

Videregivelse af personoplysninger

Andel Lumen kan i visse tilfælde videregive dine personoplysninger. Dine personoplysninger kan blive videregivet til selskaber inden for Andel koncernen, dog ikke Fibia P/S og CLEVER A/S. Dine personoplysninger kan videregives til andre dataansvarlige, hvis der foreligger hjemmel i lov, domstolsafgørelse, forskrift eller pålæg fra en offentlig myndighed, eller hvis du har afgivet specifikt samtykke hertil.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, medmindre du har afgivet specifikt samtykke hertil.

Behandling hos databehandlere

Andel Lumen overlader i visse tilfælde personoplysninger til databehandlere. Brugen af databehandlere kan være i forbindelse med eksterne leverandører som Andel Lumen samarbejder med for at støtte sin virksomhed, for eksempel leverandører af tjenester, teknisk support, leverancetjenester, hosting og finansielle ydelser.

Når vi overlader dine personoplysninger til Andel Lumen’s databehandlere, er der indgået databehandleraftaler, og dine personoplysninger bliver behandlet efter instruks fra Andel Lumen. Dine personoplysninger bliver kun behandlet af databehandlere til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til. Databehandleraftalen indeholder forpligtende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren skal efterleve, således at Andel Lumen’s høje sikkerhedsmæssige niveau bibeholdes og persondatarettens krav efterleves.

Cookies

Andel Lumen anvender cookies og andre teknologier til funktionalitet, analyse og markedsføring. Når du bruger vores hjemmeside andellumen.dk og du afgiver samtykke til, at der må bruges cookies.

En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer, for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. En cookie er en passiv fil, og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. En cookie er anonym og indeholder ingen personoplysninger.

Sikkerhed

For at sikre dine personoplysninger bedst muligt og undgå uautoriseret adgang, ændring, tab, forvanskning eller anden form for misbrug, anvender Andel Lumen en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger beskrevet i interne politikker og retningslinjer, herunder men ikke udtømmende, adgangskontrol, backup, kryptering, logning, antivirus, firewall, uddannelse mv.

Vores medarbejdere og databehandlere er underlagt tavshedspligt, med hensyn til de personoplysninger der bliver behandlet i Andel Lumen.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Dine personoplysninger kan rekvireres ved at henvende dig til Andel Lumen på kommunikation@andel.dk.

Sletning af dine personoplysninger vil kunne medføre, at du ikke længere vil blive kontaktet af Andel Lumen efter aftalt forhold, fx hvis du har søgt en donation.

Klageadgang

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over behandling af personoplysninger om dig. Du har også ret til at lade Datatilsynet udøve dine rettigheder i forhold til behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere om Datatilsynet, og se tilsynets vejledning om klageadgang mv. på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 København
Tlf. 33193200
Mail: dt@datatilsynet.dk