Nyheder

Privatlivspolitik for Dit Gadelys

Nedenstående oplysninger om behandling af personoplysninger gælder ved brug af appen ‘Dit Gadelys’ og www.ditgadelys.dk.

Dataansvarlig

Driften af gadelys varetages i nogle situationer af Andel Lumen (CVR- nr. 25784510) og i andre af Forsyning Helsingør Kronborg Gadelys A/S (CVR-nr. 37 31 56 05).

Du kan se hvilket af disse selskaber, der er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, når du bruger appen ”Dit Gadelys” eller når du fejlmelder gadelys, ved at holde musen over de grønne lyspunkter på kortet her. Der vil nederst stå enten Forsyning Helsingør eller Andel Lumen.

Denne privatlivspolitik gælder for gadelys, som driftes af Andel Lumen. 

Forsyning Helsingør Kronborg Gadelys A/S’ privatlivspolitik

Du kan kontakte Andel Lumen alle hverdag kl. 9-14 på telefon: 70 25 50 03 eller send e-mail til belysning@energi.seas-nve.dk

Formål og kategorier af personoplysninger

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger, når du indberetter fejltilstand i gadebelysningsanlægget med vores app ’Dit Gadelys’ eller på www.ditgadelys.dk.

Formålet med at indsamle personoplysninger er, at vi kan kontakte dig, hvis der er brug for det. Det kan være med spørgsmål om dine observationer, hvis det er en hjælp til at sikre, at lyset hurtigt retableres, eller for at give dig en tilbagemelding.

Oplysningerne inkluderer navn, telefonnummer og e-mail adresse. Det er frivilligt, om du vil give os oplysningerne.

Hvor får vi oplysningerne fra?

Vi indsamler oplysninger direkte fra dig gennem din brug af appen ‘Dit Gadelys’, samt når du indmelder fejl via www.ditgadelys.dk.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1, litra f (legitime interesser).

Vores legitime interesser er at:

  • kunne få supplerende information om observerede fejl i gadebelysningsanlægget
  • kunne give borgere tilbagemeldinger om status for udbedring af observerede fejl
  • Videregivelse og opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives til vores kunders medarbejdere via IT-løsningen Belysningscenter (typisk medarbejdere hos vores kunder, eksempelvis i kommuner). Når vores kunder logger ind i Belysningscenter, kan de se de personoplysninger, som du har oplyst. Vi sletter disse data igen inden for en måned efter, at sagen er færdigbehandlet.

Dine rettigheder

  • Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:
  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset eller gøre indsigelse mod behandlingen.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at ringe eller skrive til os. Du kan finde vores kontaktinformationer under overskriften ”Dataansvarlig”.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan altid kontakte os på kommunikation@andel.dk, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet.

Vi bestræber os på at løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er dette Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).