Nyheder

Fjernaflæsning med timedata optimerer driften hos Mørkøv Varmeværk

Kunde:
Mørkøv Varmeværk

Forsyningsart:
Fjernvarme

Antal målepunkter:
475

Mørkøv Varmeværk driftsoptimerer fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet mod forbrugerne. Ved hjælp af hyppig fjernaflæsning, målrettede alarmer ved afvigende forbrug samt analyse og visualisering af indsamlet data, er fremløbstemperaturen blevet sænket og ledningstabet nedsat med minimum 1%.

Tæt samarbejde og udvikling sikrer værdi

Vi tager altid udgangspunkt i jeres specifikke behov som forsyningsvirksomhed, når vi gennemfører introduktion og idriftsættelse. Det gør vi gennem tæt dialog og fokus på jeres drift. Vi sikrer, at Andel Lumen Notitia sættes op til at skabe størst mulig værdi uden unødvendig udskiftning af målere, software eller eksisterende integrationer til andre servicepartnere.

Hos Mørkøv Varmeværk har Andel Lumen integreret systemet med eksisterende Kamstrup målere. Den opsamlede målerdata bliver direkte integreret med forsyningens eksisterende afregningsplatform, hostet af DFF-EDB.

Hyppig dataindsigt, tidsbesparelse og forbrugeradgang

Driftsleder Alex Christensen fra Mørkøv Varmeværk har stået i spidsen for etableringen af datahjemtagning via Andel Lumen Notitia i 2020. Han fortæller, at de ved indkøb af systemet havde et ønske om tidsbesparelse, hyppig dataindsamling og ikke mindst adgang for forbrugerne til data fra deres egne målere.

Efter at have gjort brug af Andel Lumen Notitia i lidt over et år fremhæver Alex, at de allerede har set en tydeligt forskel i den daglige drift.

“Det var ressourcekrævende at indsamle og håndtere data fra drive-by-aflæsninger månedligt. Med Andel Lumen Notitia modtager vi data helt ned på timeniveau, og vi skal ikke selv bruge tid på at indsamle og bearbejde data. Med automatiseret datahjemtagning kan vi i stedet forholde os til driften og den løbende optimering af fjernvarmenettet, og vi kan gøre det på baggrund af den indsamlede data.”

Hos Mørkøv Varmeværk ser man yderligere muligheder for at dykke ned i data og lokalisere problemer i ledningsnettet i fremtiden, når mængden af bl.a. historiske data vil skabe et grundlag for det. Ligeledes fremhæver Mørkøv Varmeværk, at forbrugere med egen adgang til deres forbrugerdata kan registrere, hvis der er usædvanlige mønstre i deres forbrug eller afkøling – enten manuelt eller ved hjælp af opsatte e-mail og sms-alarmer.

“Med Andel Lumen Notitia kan vi på baggrund af den hyppigere data se, hvor i byen, der er problemer og på hvilke tidspunkter, de opstår. Samtidigt kan vi sige til forbrugeren, at de kan følge deres forbrug via deres egen adgang til systemet.”

Med Andel Lumen Notitia har vi optimeret fremløbstemperaturen og dermed reduceret ledningstabet med 1%, svarende til cirka 100.000 kr./år.

Alex Christensen, Driftsleder af Mørkøv Varmeværk

Enkel håndtering af månedlig fjernaflæsning af fjernvarme

Med Andel Lumen Notitia sparer I tid og optimerer driften samtidigt med, at I får mulighed for at levere endnu bedre service til forbrugeren. Og de lovgivningsmæssige krav, som eksempelvis månedlig fjerneaflæsning af fjernvarme, bliver enkle at leve op til. Med fokus på data og intelligente løsninger, får I ro til at fokusere på det, I er gode til.

“Med valget af Andel Lumen Notitia har vi fået mange fordele i forhold til vores driftoptimering, og ved at lade Andel Lumen sikre hyppig datahjemtagning med timeinterval fra forbrugernes målere, kan vi nu kaste al vores energi ind i den løbende drift og optimering af forsyningens kerneområde”. Alex Christensen, Driftsleder af Mørkøv Varmeværk.

Andel Lumen

Vi elsker lys - men vi er meget mere end det

Vi er knap 100 specialister, der får infrastrukturen til at hænge sammen i en hverdag, hvor interesser og mennesker mødes.