Nyheder
Høje Taastrup Kommune

En rejse mod en grønnere profil på Vejlefjordskolen

Kunde:
Høje Taastrup

Ydelser:
Nyetablering

If it aint broken, why fix it?

Noget i den stil tænkte Simon Stausholm fra Andel Lumen, da han skulle udarbejde et forslag til Høje Taastrup Kommune, som i samarbejde med den lokale Købstadsforening, ønskede at energioptimere butiksstrøget i byen.

De eksisterende lyskilder var nemlig nogle meget specielle kompaktlysrør, som var udgået. Det var ikke sådan lige til at købe nye eller skaffe reservedele. Kommunen havde modtaget tilbud om at udskifte samtlige armatu­rer, men det blev hurtigt en dyr løsning. Derfor var der behov for at kigge på nye veje.

”Hvis vi genbrugte det eksisterende armatur, som faktiske stadig fungerede, og kun udskiftede indsatsen til en ny LED indsats, kunne vi spare energi på at producere stål og aluminium, så det var bæredygtigt og vi kunne samtidig holde prisen nede”, forklarer Simon Stausholm.

På den baggrund blev der i samarbejde med lysproducenten Arkilux Design Køge udarbejdet et løsningsforslag, der kort fortalt, gik ud på at de­montere toppen på samtlige 54 lamper og udskifte indmaden med en ny tilpasset LED indsats.

Simon Stausholm fortsætter ”Da løsningen var på plads, kunne Arkilux Design Køge udvikle en specialkonstrueret LED indsats, som både mat­chede det eksisterende lys, men også gav en anel­se bedre og mere klart lys. Samtidig var den ener­gieffektiv med indbyggede dæmpningsteknikker, så lyset automatisk dæmpes med 50% i den trafik­svage periode ml. kl. 22:00 og 06.00.”

For at give kommunen en idé om hvordan lyset ville fungere og tage sig ud i lygtetændingstiden, blev der desuden lavet en prøveopsætning, som viste sig at være succesfuld.

”Det var slet ikke svært for os at vælge denne løsning. Energioplægget viste tydeligt hvad vores gamle lyskilder brugte i strøm i forhold til den foreslåede løsning, og det gav en rekordlav tilba­gebetalingstid.” siger Jackie Lauridsen, som er driftsleder i Høje Taastrup Kommune.

Efterspørgsel på bæredygtighed

Noget tyder på at estimaterne holder stik. Jackie Lauridsen forklarer ”Vi har fået en løsning til en brøkdel af prisen for at udskifte alle lysrør. Samti­dig har vi reduceret strømforbruget med 80%, sva­rende til 20.000 kWh. I reduceret C02 udledning ud­gør det 1,4 ton, som svarer til en køretur på 11.900 km i en ny gennemsnitlig benzinbil. Så alt i alt har det det været et suverænt samarbejde, der har re­sulteret i en genial løsning med stor effekt!”

Andel Lumen mærker tydeligt en øget efter­spørgsel på bæredygtighed i fornyelse af belysning.

”Vi vil gerne fremme LED indsatser i stedet for at skifte til nyt hele tiden. Der er mange fordele ved den løsning. Blandt andet skaber de et mere klart og ensartet lys. Det er især vigtigt i det of­fentlige rum, fordi det skaber en større sikkerhed og tryghed. Lyset er bedre styret og målrettet på det, som det skal lyse op. Og så er de mere lang­tidsholdbare. Konventionelle lyskilder holder 3-7 år kontra LED som holder mellem 10-20 år. Så det er en mærkbar forskel, der også har positiv ind­flydelse på vedligeholdelsen. Det betyder nemlig langt færre udskiftninger,” uddyber Simon Staus­holm afslutningsvis.

Daniel Fogh

Contract & Relationship Manager
21 44 25 22

Daniel Fogh

Contract & Relationship Manager
21 44 25 22

Tag en snak med os

Tryghed er ikke kun vigtigt i det offentlige rum, men i ethvert samarbejde. Gennem tæt dialog klæder vi dig på til at træffe dine valg på et oplyst grundlag.

Andel Lumen

Vi elsker lys - men vi er meget mere end det

Vi er knap 100 specialister, der får infrastrukturen til at hænge sammen i en hverdag, hvor interesser og mennesker mødes.

Kontakt os

Kontakt os for et uforpligtende møde, udfyld formularen og vi kontakter dig:

Ved indsendelse accepterer du at vi må bruge dine indsendte data, til at kontakte dig.