Nyheder
Gladsaxe kommune

Samspil mellem materialer, vand og belysning

Kunde:
Gladsaxe kommune

Ydelser:
Specialdesign

Der er skabt et unikt, urbant miljø med belysning af betonpiller, sten og vand i en gangtunnel under Gladsaxevej. Det fremtidssikrede vandafledningssystem skaber en stærk visuel oplevelse.

De ”bløde” trafikanter får en usædvanlig tur igennem stitunnelen under Gladsaxevej. Betonpiller, sten og vand skaber en særlig stemning i et rum med spændende detaljer og oplevelser. Belysningen er designet så den skaber tryghed, viser vej og fremhæver arkitektoniske kvaliteter og rummelighed i landskabet.

Vandet skal ledes væk

Gladsaxe Kommune ligger højt i det nordkøbenhavnske landskab. Stigende mængder regnvand skal ledes ned i undergrunden eller væk via åbne grøfter, render og damme ud til Utterslev Mose.

Den landskabsmæssige løsning er blevet en række damme og grøfter langs en ny ”supercykelsti”. Damme og grøfter er udformet ud fra tre temaer: engene, kaskaderne og sletten.  Kaskaderne under broen består af et antal kar af egetræ, som er forbundne via overløb, så hvert enkelt kar fyldes inden vandet løber videre til det næste kar.  Karrene fyldes af vand fra sportsområdet og fra flere koblingspunkter langs forløbet. Ved broen er koblingen udført som et stort rør under loftet, hvorfra vandet i en højlydt kaskade ledes ud midt i karet.  Det har været et ønske at skabe et stemningsfuldt og rart sted med vand, sten, lys og lyd i et område, som tidligere var meget utrygt.

Hovedformålet har været, at:

  • Reducere hyppigheden af opstuvning til terræn
  • Reducere hyppigheden af overløb til eksisterende vandløb
  • Håndtere regnvand lokalt, således at regnvand bidrager rekreativt og nedsætter belastningen af ledningsnettet mod Damhusåens Renseanlæg
  • Ændre funktionen af det åbne bassin ved Skolesvinget, således at bassinet udelukkende modtager regnvand

Lyset skaber visuel sammenhæng - i helhed og detalje

Belysningen i tunnelen skal sikre tryg og sikker brug af stisystemet. Lyset skaber en helhed mellem anlæggets varierende rumligheder og overgange, og ikke mindst en imødekommende atmosfære.

Som ekstra detalje betoner belysningen historien om anlæggets funktioner til klimatilpasning og fremhæver de arkitektoniske elementer.

Der anvendes en kombination af lyskilder, hvor det varme, hvide lys bruges i stibelysningen for at gøre anlægget indbydende og rart. Det kolde hvide lys bruges til at tydeliggøre konstruktionen og vandbassinerne samtidigt med, at det skaber variation i anlægget. Broens betonsøjler er oplyst af blåt lys ved hjælp af farvefiltrering af det kolde, hvide lys. 

Lyset bevirker, at de langsomme trafikanter, fodgængere og cyklister, lægger mærke til unikke detaljerne og får oplevelsen af, at det er et trygt og særligt sted i et ellers traditionelt kvarter

Ole Brochstedt Jakobsen, Contract & Relationship Manager i Andel Lumen

Prøveopsætning sikrer et oplyst beslutningsgrundlag

Design og udtryk, farvetemperaturer, placering og armaturtyper har været centralt i dialogen om valg af belysning. Gladsaxe Kommune har været en aktiv spiller i dialogen, hvor prøveopsætninger har ligget til grund for de endelige beslutninger. Andel Lumen kan stå inde for kvaliteten af armaturer i forhold til anlæggets hærværks- og driftssikkerhed samt at krav fra rådgivere til belysningen er opfyldt.

YDELSE

Specialdesignede
master og armaturer

Daniel Fogh

Contract & Relationship Manager
21 44 25 22

Daniel Fogh

Contract & Relationship Manager
21 44 25 22

Tag en snak med os

Tryghed er ikke kun vigtigt i det offentlige rum, men i ethvert samarbejde. Gennem tæt dialog klæder vi dig på til at træffe dine valg på et oplyst grundlag.

Andel Lumen

Vi elsker lys - men vi er meget mere end det

Vi er knap 100 specialister, der får infrastrukturen til at hænge sammen i en hverdag, hvor interesser og mennesker mødes.

Kontakt os

Kontakt os for et uforpligtende møde, udfyld formularen og vi kontakter dig:

Ved indsendelse accepterer du at vi må bruge dine indsendte data, til at kontakte dig.