Nyheder
DAB

Udendørsbelysning med mere tryghed og mindre klimaaftryk

Kunde:
DAB

Ydelse:
Modernisering

DAB har optimeret udendørsbelysningen i flere boligafdelinger. Ved at skifte til LED-belysning har de opnået større tryghed for beboerne, lavere driftsomkostninger og mindre CO2-aftryk på de grønne regnskaber.

Dialog og prøveopsætning sikrer et oplyst valg af løsning

Ved tilbudsgivning og løsningsforslag tager i Andel Lumen altid udgangspunkt i en grundig gennemgang af boligområdet og tæt dialog med bestyrelsen, beboere og de driftsansvarlige. Dialogen giver grundlag for at finde den bedste løsning for den enkelte boligafdeling med udgangspunkt i afdelingens økonomi og ønsker om energibesparelser, tryghed, sikkerhed og design. Et oplæg kan indeholde et eller flere løsningsforslag med mulighed for en prøveopsætning, hvor beboerne kan opleve de foreslåede løsninger i netop deres boligområde. Den mulighed benyttede flere af DAB’s boligafdelinger sig af.

Boligafdelingerne tog stilling til:

  • Design
  • Energiforbrug
  • Dæmpningsperioder
  • Lysniveau
  • Fysisk placering

Tryghed og fremtidssikring i Sibeliusparken

Bestyrelsesformand Karsten Ellekær i Sibeliusparken fortæller, at årsagen til udskiftningen var uhensigtsmæssigt lys fra de gamle armaturer, et ønske om økonomisk besparelse og selvfølgelig mindre belastning af CO2-regnskabet ved brug af en anden lyskilde. Afdelingen har en driftsaftale med Andel Lumen (tidligere Ørsted City Light), der også var totalleverandør på moderniseringen. Ifølge Karsten har afdelingsbestyrelsen fået rigtig gode tilbagemeldinger på det nye lys.

Vi har reduceret antallet af lygter og har kun fået gode reaktioner fra beboerne. De har tilkendegivet, at lyset er godt. Det skaber tryghed, at der er bedre lys. Tilbagemelding omkring økonomien var også positiv, fordi den tilbagebetalingstid, som jeg havde beregnet, viste sig at blive meget kortere.

Karsten Ellekær, bestyrelsesformand i Sibeliusparken

Tryghed og fremtidssikring i Sibeliusparken

Bestyrelsesformand Karsten Ellekær i Sibeliusparken fortæller, at årsagen til udskiftningen af lyskilder var uhensigtsmæssigt lys fra de gamle armaturer, et ønske om økonomisk besparelse og selvfølgelig mindre belastning af CO2-regnskabet ved at bruge en anden lyskilde. Afdelingen har en driftsaftale med Andel Lumen (tidligere Ørsted City Light), der også var totalleverandør på moderniseringen. Ifølge Karsten har afdelingsbestyrelsen fået rigtig gode tilbagemeldinger på det nye lys.

“Vi har reduceret antallet af lygter og har kun fået gode reaktioner fra beboerne. De har tilkendegivet, at lyset er godt. Det skaber tryghed, at der er bedre lys. Tilbagemelding omkring økonomien var også positiv, fordi den tilbagebetalingstid, som jeg havde beregnet, viste sig at blive meget kortere”, fortæller Karsten.

De gamle armaturer var udgået af produktion, og disse måtte derfor udskiftes til helt nye. Andel Lumens projektleder afholdte flere møder med afdelingens bestyrelse, og en prøveopsætning af Sky Park med LED bekræftede bestyrelsens valg af løsning. Enkelte lygter blev samtidig flyttet, og nu er området mere jævnt belyst med et højere lysniveau og en bedre gengivelse af omgivelserne.

Afdelingen i Sibeliusparken har tillige været vært ved en orienteringsaften, hvor andre afdelinger i Rødovre Almennyttige Boligselskab har oplevet belysningen og hørt den gode historie til inspiration.  

Antallet af lygter og pullerter er reduceret, og udskiftning til LED har betydet, at afdelingen har sparet både penge og CO2. Afdelingen har opnået en økonomisk besparelse på elforbruget alene på ca. 41.000 kr./år inkl. moms. Hertil kommer en besparelse på drift og vedligehold. Den samlede simple tilbagebetalingstid er ca.  6 år. Bundlinjen på det grønne regnskab er reduceret årligt med ca. 4 tons CO2.

Carlsro

Sibeliusparken

Energioptimeret belysning med uændret design og kort tilbagebetalingstid

Carlsro i Rødovre kontaktede Andel Lumen med ønske om at reducere udgiften til udendørsbelysningen. Projektlederen rådgav boligafdelingen om forskellige løsningsmuligheder. Afdelingen valgte den billigste løsning, hvor alene indsatsen i de eksisterende armaturer blev skiftet til LED. Dvs. at armaturhuset og lygtens udseende er bibeholdt ved alene at udskifte lyskildeindsatsen. Afdelingen har opnået en besparelse i samme størrelsesorden, som hvis hele armaturet var skiftet. Forskellen på lyset har været så lille, at der ingen reaktioner har været fra beboerne. Frank Østergård, der er ejendomsleder hos Carlsro fortæller:

“Jeg vil på sigt opleve, at vi har mindre driftsproblemer. Den nye belysning holder betydelig længere end de gamle. Det var ikke alene en kort tilbagebetalingstid og den størst mulige besparelse, der var afgørende. En enig afdelingsbestyrelse fravalgte forlænget dæmpning i de nye indsatser af hensyn til beboernes tryghed”.

Den samlede besparelse på drift og el ved moderniseringen af ca. 320 lygter til LED betyder, at moderniseringen er tjent hjem på ca. 8 år. Carlsro sparer årligt ca. 6,1 tons CO2 ved, at udendørsbelysningen er skiftet til LED.

Ydelse

Modernisering
Udskiftning eller retrofit?

Daniel Fogh

Contract & Relationship Manager
21 44 25 22

Daniel Fogh

Contract & Relationship Manager
21 44 25 22

Tag en snak med os

Tryghed er ikke kun vigtigt i det offentlige rum, men i ethvert samarbejde. Gennem tæt dialog klæder vi dig på til at træffe dine valg på et oplyst grundlag.

Andel Lumen

Vi elsker lys - men vi er meget mere end det

Vi er knap 100 specialister, der får infrastrukturen til at hænge sammen i en hverdag, hvor interesser og mennesker mødes.

Kontakt os

Kontakt os for et uforpligtende møde, udfyld formularen og vi kontakter dig:

Ved indsendelse accepterer du at vi må bruge dine indsendte data, til at kontakte dig.