Nyheder
Nyhed

DTU Science Park sparer energi med optimeret belysning

DTU Science Park har en målsætning om at blive Danmarks første erhvervsområde med en DGNB Guldcertificering i 2025. Det er en omfattende certificering, der adresserer mere end 400 bæredygtighedsparametre. Andel Lumen har moderniseret udendørsbelysningen på lokationen i Hørsholm og dermed reduceret energiforbruget, øget trygheden for brugerne og forbedret vilkårene for dyrelivet i området.

DTU Science Park huser over 315 deep tech-virksomheder, hvoraf halvdelen lejer sig ind på lokationen i Hørsholm, der er placeret i et skovområde med et rigt dyreliv og mange sjældne træer, som ikke vokser andre steder i Danmark. DTU Science Park har indgået samarbejde med Vild med Vilje og Danmarks Naturfredningsforening og forpligtet sig til at lave løbende forbedringer, der tilgodeser biodiversiteten og det vilde naturliv.

 

Fra lysforurening til lysdesign
Den forhenværende udendørsbelysning understøttede ikke disse hensyn med bl.a. høj lysforurening og et hvidt lys, der stressede dyrelivet. Derudover var lamperne ikke i stand til at lyse ordentligt op der, hvor de skulle, og strømforbruget samt behovet for vedligehold var stort. De konventionelle lyskilder har en kort levetid, og DTU Science Park kontaktede ofte Andel Lumen for at få dem udskiftet. Andel Lumen kom derfor med et tilbud om en modernisering til LED-belysning.

“Vores lysarmaturer i parken var udtjente med en dårlig lysgengivelse. Andel Lumen præsenterede os for en række lampemodeller, hvor vi valgte Spacelampen fra Focus-Lighting, som både er elegant, energibesparende og effektiv”, fortæller Head of Maintenance hos DTU Science Park, Lars Outzen, der også lagde vægt på, at belysningen skulle leve op til aktuelle krav med mulighed for opgradering til kommende teknologier.

”Vi har fået god rådgivning under hele forløbet hos Andel Lumen. De har leveret en løsning, hvor vores brugere oplever en forbedring af belysningen samtidigt med, at vi reducerer vores udgift til el med 61.000 kWh. De har også formået at tilpasse den valgte lampe til de eksisterende lampemaster samt sikre en retningsbestemt belysning med korrekt lyssymmetri”, uddyber han.

 

LED-belysning skaber besparelser og tryghed for dyr og mennesker

Andel Lumen har hjulpet DTU Science Park med at modernisere 300 stk. udendørslamper til LED-armaturer med forskellige typer retningsbestemt lys efter hensyn til de enkelte naturområder. Den samlede LED-belysning har reduceret det årlige energiforbrug med 87%, svarende til ca. 61.000 kWh eller ca. 7,3 ton. Samtidigt er levetiden på LED-armaturerne minimum 10 år, mens den forhenværende belysning havde en levetid på mellem 2-5 år med mange fejlmeldinger og vedligehold.

“Der var en del designermaster på området, der var dimensioneret til et specifikt armatur. Her udviklede vi et nærmest usynligt overgangsstykke, så vi kunne integrere det LED-armatur, som DTU Science Park ønskede, fortæller Simon Stausholm, salgskoordinator i Andel Lumen og fortsætter; “Armaturerne blev leveret med 2.700 kelvin, som udsender en varmgullig lysfarve for at tilgodese biodiversiteten i skovområdet, og de blev specialtilpasset med en dæmpningsperiode mellem kl. 20.00-06.00, hvor lyset dæmpes med 50%, hvilket faktisk er svært at se forskel på kontra den ikke-dæmpede belysning”.

Vilde energibesparelser
Med den nye LED-belysning reducerer DTU Science Park deres årlige energiforbrug på belysningen med 87%, svarende til ca. 61.000 kWh eller ca. 7,3 ton. Det svarer til en togtur tur/retur fra København til Aarhus 288 gange at streame Netflix i 44.220 timer eller at køre en tur i en gennemsnitlig dansk benzinbil (116 gram udledt CO2 pr. kørt km) på 62.050 km. LED-armaturerne er af modellen Space fra den lokale virksomhed Focus Lighting A/S, som Andel Lumen har en samarbejdsaftale med.


Kriminalpræventiv belysning

En undersøgelse fra Det Kriminalpræventive råd viser, at kriminaliteten kan falde med 21% de steder, hvor man har forbedret udendørsbelysningen.