Nyheder
Gode råd

Krav og dokumentation ved overtagelse af gade- og vejbelysning

Ved overtagelse af gade- og vejbelysning, der endnu ikke er planlagt eller projekteret, er det en fordel på forhånd at have gjort sig bekendt med de relevante betingelser og krav til dokumentation.

Det er ikke tilladt at tilslutte et belysningsanlæg, der skal overdrages til Andel Lumen, før der foreligger den nødvendige dokumentation og godkendelse fra Andel Lumens side.

Afleveres der ikke fyldestgørende dokumentation, kan Andel Lumen mod betaling foretage den nødvendige registrering og opmåling.

Priser (eksklusive moms):

Grundbeløb: 2.475 kroner

Beløb pr. tilsluttet enhed: 92 kroner