Nyheder
Gode råd

Regler for ophængning og nedtagning af plakater

Organisationer, der ønsker at hænge plakater, bannere eller skilte op på vejbelysningsmaster, skal være opmærksom på en række regler. 

Undtagelse: Valgplakater

Plakater, der opfylder kravene for såkaldte valgplakater, kan hænges op uden forudgående tilladelse.

En valgplakat defineres som: “En valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2”.

Så længe plakaterne ikke er større end 0,8 m2 og kun er opsat i en begrænset periode, er det tilladt at ophænge såvel valgplakater for politiske partier, cirkusplakater og plakater til fremme af trafiksikkerhed. Der gives i særlige tilfælde også tilladelse til ophængning af plakater fra lokale organisationer.

Ønsker et politisk parti eller andre organisationer at ophænge plakater eller skilte, der er større end 0,8 m2, skal der søges om særlig tilladelse.

Ansøgning om tilladelse til ophængning af plakater

Reglerne for opsætning og nedtagning af plakater på master til gade- og vejbelysning omfatter primært master ejet af Andel Lumen. Vi kan imidlertid også håndhæve reglerne i områder, hvor ejeren af belysningsanlæggene har indgået en vedligeholdelses- og skadesforsikringsaftale med os.

Som udgangspunkt skal der søges om forudgående tilladelse til ophængning af alle former for plakater, bannere eller skilte. Eneste undtagelse er såkaldte valgplakater.

Der gives kun tilladelse til at lade plakater hænge i en begrænset periode.

OBS: Her må der ikke hænges plakater op

Det er ikke tilladt at opsætte permanente skilte, som eksempelvis “Nabohjælp” eller lignende, på belysningsmaster.

Det er heller ikke tilladt at opsætte plakater på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende.

Hvordan skal plakaterne hænges op?

Opsætning og nedtagning af plakater skal, af sikkerhedsmæssige og trafikale grunde, ske efter visse retningslinjer.

Plakater, der hænges op på master til gade- og vejbelysning, skal fastgøres i en højde, der målt fra øverste kant af valgplakaten maksimalt er 1,5 meter under laveste strømførende ledning.

Plakater skal fastgøres ved hjælp af strips eller snore. Det er ansøgerens eget ansvar at tage plakaterne ned, når den begrænsede periode udløber.

Erfarer Andel Lumen, at der hænger plakater på belysningsmasterne, uden vores tilladelse eller i strid med reglerne, vil de blive taget ned på ejerens regning.